Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV “ đầu khóa cho tân sinh viên K7 năm học 2020

Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/7/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” trong các trường ĐH,CĐSP, TCSP năm học 2020-2021; Hôm nay, ngày 21/9/2020, tại Hội trường lớn - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức buổi học đầu tiên của “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa cho tân sinh viên Khóa 7. Tuần học đầu khóa được diễn ra từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020. Đây là khóa học có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả những sinh viên mới nhập học trước khi các bạn bước vào học chính thức.

Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/7/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” trong các trường ĐH,CĐSP, TCSP năm học 2020-2021; Hôm nay, ngày 21/9/2020, tại Hội trường lớn - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức buổi học đầu tiên của “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa cho tân sinh viên Khóa 7. Tuần học đầu khóa được diễn ra từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020. Đây là khóa học có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả những sinh viên mới nhập học trước khi các bạn bước vào học chính thức.

Một trong những  nội dung quan trọng của tuần sinh hoạt công dân về “Giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức lối sống, tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển đảo”. Thông qua chuyên đề này, các bạn tân sinh viên đã hiểu hơn về chuẩn mực đạo đức, lối sốn g của sinh viên, hiểu hơn về chủ quyền biển đảo Việt Nam… Qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc.

Tại“Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”đầu khóa, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản  cần thiết cho sinh viên khi mới vào trường. Các bạn sinh viên được Nhà trường thông báo về kế hoạch học tập năm học 2020-2021; quy chế học tập, quy định về đào tạo theo hình thức tín chỉ, chuẩn đầu ra; Phổ biến cho sinh viên nắm được các nội quy, quy chế về CTSV, các chế độ, chính sách dành cho sinh viên; quy định đánh giá, rèn luyện ; khen thưởng, kỷ luật sinh viên, các hoạt động hỗ trợ sinh viên.

Bên cạnh đó, các em sinh viên được nghe báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn , công tác phòng chống tệ nạn xã hội, công tác giáo dục thể chất, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chương trình công tác Đoàn, hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021.

          Hòa trong không khí học tập tuần sinh hoạt đầu khóa là những tiết mục văn nghệ đặc sắc từ các bạn sinh viên trong đội văn nghệ nhà trường và những gương mặt đầy năng động của các em sinh viên K7.

          Tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa , năm học 2020-2021 được Nhà trường chuẩn bị chu đáo nhằm đạt hiệu quả cao với phương pháp dạy-học có sự kết nối giữa giảng viên và sinh viên.

          Qua đợt sinh hoạt này, các bạn sinh viên khóa mới, sẽ nắm bắt tiếp thu được những nội dung bổ ích liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện khi đang ngồi trên nhà trường. Với sự chuẩn bị chu đáo của Nhà trường và ý thức học tập kỷ luật cao của sinh viên sẽ đạt kết quả cao về thành tích học tập , rèn luyện trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển CNH_HĐH đất nước.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI HỌC:

 

Tin bài: Phòng Công tác sinh viên

Ảnh: Xuân Lực

 


Bài viết khác