Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiệm thu năm học 2015-2016

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

Ghi

chú

1

Một số phương thức bồi dưỡng hứng thú học tập môn Phân tích hoạt động kinh doanh cho sinh viên khoa Kế toán- Phân tích trường Đại học kinh tế Nghệ An

ThS. Đoàn Tiến Dũng

 

2015-2016

Đề tài

NCKH

2

Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa thược dược trồng chậu tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An

ThS.Nguyễn Hoàng Tiến

2015-2016

Đề tài

NCKH

3

Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch ở xã Bình Chuẩn thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An

TS. Đỗ Ngọc Đài

Cộng sự: ThS. Trần Thị Thúy Nga

2015-2016

Đề tài

NCKH

4

Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đánh cầu trái thấp tay trong môn cầu lông cho sinh viên một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ThS. Cao Đức Duẩn

Cộng sự: CN. Võ Thị Nguyên

2015-2016

Đề tài

NCKH

5

Nghiên cứu thực trạng động cơ và các yếu tố tác động tới động cơ học tập của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay

ThS.Trần Thị Thu Hà

Cộng sự: ThS. Trần Thị Vân Diên

2015-2016

Đề tài

NCKH

6

Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

Cộng sự: ThS. Phan Thị Thanh Bình và ThS. Bùi Đình Thắng

2015-2016

Đề tài

NCKH

7

Quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh về lối sống với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay

ThS. Nguyễn Khánh Ly

Cộng sự: CN. Nguyễn Đình Thắng

2015-2016

Đề tài

NCKH

8

So sánh sự sinh trưởng loài keo lai trồng thuần loài đồng tuổi với các mật độ khác nhau tại lâm trường cô Ba huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

TS. Nguyễn Công Trường

2015-2016

Đề tài

NCKH

9

Thực trạng việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An giai đoạn 2010-2015

ThS. Hoàng Thị Lộc

Cộng sự: ThS. Lê Phương

2015-2016

Đề tài

NCKH

10

Quy trình lập kế hoạch giảng dạy tại phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế Nghệ An

ThS. Trương Quang Ngân

2015-2016

SKKN

11

Làm thiết bị dạy học: Mô hình lợn

ThS. Nguyễn Đình Tường

2015-2016

SKKN

 


Bài viết khác