Danh sách các đề tài nghiên cứu kh&cn cấp trường đã được nghiệm thu năm 2020

TT

Mã số

Tên đề tài

Tác giả

Thời gian

thực hiện

1

T2020-01

Nghiên cứu đa dạng chi Trà (Camellia) thuộc họ Chè (Theaceae) ở Nghệ An.

CN: TS. Đỗ Ngọc Đài

TV: ThS. Võ Thị Dung

2020-2021

2

T2020-02

Nghiên cứu tác động của tổ hợp khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Vsip Nghệ An đến quản lý sử dụng đất và đời sống, việc làm của người dân xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

CN: ThS. Trương Quang Ngân

TV: ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

2020-2021

3

T2020-03

Tìm hiểu một số bệnh hại chính trên lúa đông xuân tại cơ sở 2 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2020 tại xã Hưng Đông, TP. Vinh, Nghệ An

CN: ThS. Nguyễn Hoàng Tiến

TV: ThS. Trần Thị Thúy Nga

2020-2021

4

T2020-05

Một số giải pháp tăng cường đào tạo gắn với doanh nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế và ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Trần Thị Thanh Hường

TV: ThS. Bành Thị Vũ Hằng

2020-2021

5

T2020-06

Du lịch cộng đồng các huyện miền tây Nghệ An gắn với trải nghiệm thực tế cho sinh viên ngành quản trị du lịch tại trường đại học kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Lê Thị Mỹ Tâm

TV: TS. Hồ Thị Hiền

2020-2021

6

T2020-07

Tác động của quản trị công ty đến tỷ suất sinh lời của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

CN: ThS. Lê Thùy Dung

TV: TS. Nguyễn Xuân Thọ, ThS. Ngô Thị Thương Huyền

2020-2021

7

T2020-08

Nghiên cứu thực trạng kế toán thuế tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vinh nhằm vận dụng vào quá trình giảng dạy học phần kế toán thuế tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Phạm Đức Giáp

TV: ThS. Trần Thị Bích Ngọc

2020-2021

8

T2020-09

Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán quản trị tại Trường Đại học kinh tế Nghệ An theo hướng xử lý tình huống thực tế

CN: ThS. Nguyễn Thị Hoa

2020-2021

9

T2020-12

Nghiên cứu thiết kế các hoạt động rèn luyện kĩ năng nói tiếng Anh trong và ngoài lớp học cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Lê Thị Thành Vinh

2020-2021

10

T2020-13

Nghiên cứu vận dụng trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong giờ học Tiếng Anh chuyên ngành kế toán cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN: ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

2020-2021

 


Bài viết khác