Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường đã được nghiệm thu năm học 2016-2017

TT

Tên đề tài, Sáng kiến kinh nghiệm

Tên tác giả

Thời gian

Thực hiện

Ghi chú

1

Nghiên cứu tính đa dạng họ Na (Annonaceae) và Long não (Lauraceae) ở Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An

TS. Đỗ Ngọc Đài

Cộng sự: ThS. Tăng Văn Tân, ThS. Nguyễn Thị Trà

2016-2017

Đề tài

NCKH

2

So sánh sự sinh trưởng loài keo lai trồng thuần loài đồng tuổi với các mật độ khác nhau tại lâm trường cô Ba huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

TS. Nguyễn Công Trường

2016-2017

Đề tài

NCKH

3

Thực trạng nhiễm sán lá gan lớn Fasciola spp. của trâu bò nuôi tại một số huyện thuộc tỉnh Nghệ An, đề xuất biện pháp phòng trị

TS. Võ Thị Hải Lê

Cộng sự: Nguyễn Thị Thu Hiền

2016-2017

Đề tài

NCKH

4

Phát huy hiệu quả giờ thảo luận trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

TS. Nguyễn Thị Lan

Cộng sự: ThS. Nguyễn Mạnh Hưng, ThS. Hoàng Nam Hưng, ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, ThS. Nguyễn Thị Lam và ThS. Nguyễn Thị Thương Uyên

2016-2017

Đề tài

NCKH

5

Nghiên cứu bệnh lở cổ rễ (Rhoctonia solani) trên cây Lạc và thử nghiệm một số loại thuốc phòng trừ bệnh trong vụ Xuân năm 2016 ở một số vùng trồng lạc tỉnh Nghệ An

ThS. Võ Thị Dung;

Cộng sự: ThS Vương Thị Thúy Hằng

2016-2017

Đề tài

NCKH

6

Một số giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm và đổi mới tác phong làm việc của cán bộ, giảng viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

CN. Nguyễn Thượng Hải

Cộng sự: Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Hiền

2016-2017

Đề tài

NCKH

7

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

TS. Đặng Thị Thảo

Cộng sự: Trần Thị Thu Hằng

2016-2017

Đề tài

NCKH

8

Lựa chọn phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm cho Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học trường Đại học Kinh tế Nghệ An

TS. Nguyễn Công Nhật

2016-2017

SKKN

 


Bài viết khác