Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu năm 2018-2019

TT

Tên đề tài, Sáng kiến kinh nghiệm

Tên tác giả

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

1

Điều tra các loài thực vật làm thuốc của người Thái ở xã Đồng Văn thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An

Chủ nhiệm: TS. Đỗ Ngọc Đài

CS: ThS. Nguyễn Thị Lệ Quyên

2018-2019

Đề tài

NCKH

2

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc các trạng thái rừng chủ yếu làm cơ sở đề xuất một số giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn

Chủ nhiệm:

ThS. Trần Thị Thúy Nga

Cộng sự: ThS. Nguyễn Thị Trà

2018-2019

Đề tài

NCKH

3

Nghiên cứu quá trình sinh trưởng và phát triển loài cây Gáo vàng trên địa bàn huyện Quỳ Châu - Nghệ An

Chủ nhiệm: ThS. Tăng Văn Tân

Cộng sự:

TS. Nguyễn Công Trường

2018-2019

Đề tài

NCKH

4

Đánh giá tình hình dịch bệnh và đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm trên địa bàn một số huyện của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2017

Chủ nhiệm:

ThS. Nguyễn Đình Tường

Cộng sự: TS. Võ Thị Hải Lê

2018-2019

Đề tài

NCKH

5

Nâng cao hiệu quả tổng hợp công trình thủy lợi hồ Vệ Vừng - Yên Thành - Nghệ An

Chủ nhiệm:

ThS. Nguyễn Văn Toàn

Cộng sự:

ThS. Cao Thị Phương Thảo

ThS. Lê Thị Thành Vinh

2018-2019

Đề tài

NCKH

6

Ứng dụng SQL trong Excel để làm kế toán phục vụ cho công việc giảng dạy tại trường đại học Kinh tế Nghệ An

Chủ nhiệm:

ThS. Trần Thị Lê Na

2018-2019

Đề tài

NCKH

7

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Chủ nhiệm:

ThS. Phạm Đức Giáp

2018-2019

Đề tài

NCKH

8

Giải pháp tư vấn, hỗ trợ sinh viên tìm việc làm sau khi ra trường

Chủ nhiệm:

TS. Dương Xuân Thao

2018-2019

Đề tài

NCKH

9

Giáo dục quyền con người cho học sinh, sinh viên ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay

ThS. Dương Thị Hải Yến

2018-2019

Đề tài

NCKH

10

Nghiên cứu biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động tự học của sinh viên theo phương thức đào tạo tín chỉ ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

ThS. Trần Thị Diên

2018-2019

Đề tài

NCKH

11

Nâng cao hiệu quả quản lý Ngân sách Nhà nước tỉnh Nghệ An

ThS. Phạm Mai Hương

2018-2019

Đề tài

NCKH

12

Nâng cao hiệu quả giờ tự học đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ trong giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

ThS. Hồ Thị Bích Ngọc

2018-2019

Đề tài

NCKH

13

Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Trường đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Tùng

2018-2019

Đề tài

NCKH

14

Nghiên cứu tình hình thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu và thu nhập khác trong các DN viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ThS. Nguyễn Thị Hoa

2018-2019

Đề tài

NCKH

15

Thực trạng sự thích ứng với đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng

2018-2019

Đề tài

NCKH

16

Xây dựng văn hóa chất lượng tại trường Đại học kinh tế Nghệ An.

ThS. Đinh Thị Thu Hương

2018-2019

Đề tài

NCKH

17

Ứng dụng phương pháp mô hình cấu trúc SEM trong nghiên cứu Marketing

ThS. Hoàng Hà

2018-2019

Đề tài

NCKH

18

Đề xuất các biện pháp quản trị nhân lực nhằm nâng cao kết quả hoạt động tài chính cho các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ThS. Đinh Văn Tời

2018-2019

Đề tài

NCKH

19

Phương pháp dạy học tích cực và sự vận dụng nó trong giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay

TS. Nguyễn Thị Thúy Cường

2018-2019

Đề tài

NCKH

20

Sử dụng bài tập tình huống trong giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin ở Trường đại học Kinh tế Nghệ An

ThS. Nguyễn Thị Lam

2018-2019

Đề tài

NCKH

21

Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kinh tế tài chính 1 của chuyên ngành Kế toán tại trường Đại học kinh tế Nghệ An

ThS. Lê Thị Vân Hà

2018-2019

Đề tài

NCKH

 


Bài viết khác