Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu năm 2019

TT

Mã đề tài

Tên đề tài

Tác giả

Thời gian

thực hiện

1

T2019-01

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và thành phần hoá học tinh dầu họ Hồ tiêu (Piperaceae) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Chủ nhiệm: TS. Đỗ Ngọc Đài

Cộng sự: Võ Thị Dung

2019-2020

2

T2019-02

Điều tra, phân bố các loài thú quan trọng và đề xuất các giải pháp bảo tồn tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lệ Quyên

Cộng sự: ThS. Vương Thị Hằng

2019-2020

3

T2019-03

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp về quy trình chăn nuôi lợn nái tại một số trang trại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đình Tường

2019-2020

4

T2019-04

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng của cây Gáo vàng giai đoạn vườn ươm tại huyện Quỳ Châu - Nghệ An

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Công Trường

Cộng sự: Trần Thái Yên

2019-2020

5

T2019-05

Nghiên cứu ảnh hưởng xây dựng và phát triển khu công nghiệp Nam Cấm đến quản lý sử dụng đất, sinh kế của người dân xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Chủ nhiệm: ThS. Trương Quang Ngân

Cộng sự: Nguyễn Thị Thùy Dung

2019-2020

6

T2019-06

Vận dụng học thuyết nhu cầu của A. Maslow và học thuyết hai nhân tố của F. Herzberg trong việc tạo động lực cho người lao động ở nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An

Chủ nhiệm: TS. Đặng Thị Thảo

Cộng sự: TS. Hồ Thị Hiền; ThS. Phan Thị Hoa;

CN. Đinh Toàn Thắng

2019-2020

7

T2019-07

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Đại học Kinh tế Nghệ An

Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thị Hoàng Lương

Cộng sự: Ngô Văn Chung; CN. Nguyễn Thanh Tâm

2019-2020

8

T2019-08

Nghiên cứu mối liên hệ giữa các chiến lược học ngôn ngữ với kết quả học tập môn tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Chủ nhiệm: ThS. Ngụy Vân Thùy

Cộng sự: ThS. Lê Thị Thành Vinh

2019-2020

9

T2019-11

Thiết kế các hoạt động tự học để thúc đẩy  động cơ học Tiếng Anh tích cực cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hoài Ly

Cộng sự: ThS. Dương Thị Hà Lê

2019-2020

10

T2019-12

Nghiên cứu chất lượng việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo nghề tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Xuân

Cộng sự: Hồ Thị Hiền

2019-2020

11

T2019-13

Phát triển giáo dục Khởi nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Lan Anh

2019-2020

12

T2019-14

Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và nguồn lao động đến tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chủ nhiệm: TS. Hồ Thị Hiền

Cộng sự: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải; CN. Nguyễn Thanh Tâm

2019-2020

13

T2019-16

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hộ trồng Chè trên địa bàn xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Chủ nhiệm: ThS. Lê Phương

Cộng sự: ThS. Hoàng Thị Lộc; ThS. Võ Thị Thu Hương

2019-2020

14

T2019-17

Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào việc giải quyết mâu thuẫn trong nhận thức, thực tiễn của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Chủ nhiệm:

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

Cộng sự: ThS. Lê Phương

2019-2020

15

T2019-10

Tạo ứng dụng trên Excel để tổng hợp giờ và quản lý nhân sự tại các khoa ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Chủ nhiệm:

ThS. Trần Thị Lê Na

Cộng sự: ThS. Bùi Đình Thắng

2019-2020

16

T2019-09

Sử dụng tình huống để nâng cao hiệu quả trong giảng dạy môn học Pháp luật đại cương theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thảo

Cộng sự: ThS. Phan Thị Thanh Bình

2019-2020

 


Bài viết khác