Thông báo

           1. Theo thông báo từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Nghệ An các cá nhân sử dụng dịch vụ thấu chi năm 2017 phải thực hiện nộp tiền vào tài khoản chậm nhất đến ngày 24/12/2017. Ngày 25/12/2017 Ngân hàng thực hiện quét hệ thống, nếu cá nhân nào chưa hoàn trả thì tài khoản của cá nhân đó sẽ bị ngân hàng tính lãi 150% trên số tiền còn nợ và tài khoản đó sẽ bị chuyển sang diện quản lý nợ xấu.

            2. Hiện tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Nghệ An đang triển khai dịch vụ BẢO HIỂM BẢO AN CHỦ THẺ

               1. Theo thông báo từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Nghệ An các cá nhân sử dụng dịch vụ thấu chi năm 2017 phải thực hiện nộp tiền vào tài khoản chậm nhất đến ngày 24/12/2017. Ngày 25/12/2017 Ngân hàng thực hiện quét hệ thống, nếu cá nhân nào chưa hoàn trả thì tài khoản của cá nhân đó sẽ bị ngân hàng tính lãi 150% trên số tiền còn nợ và tài khoản đó sẽ bị chuyển sang diện quản lý nợ xấu.

 

            2. Hiện tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Nghệ An đang triển khai dịch vụ BẢO HIỂM BẢO AN CHỦ THẺ. Với mức phí bảo hiểm 1.000đ/tháng (12.000đ/năm) cá nhân tham gia dịch vụ bảo hiểm bảo an chủ thẻ sẽ được thanh toán bảo hiểm trong các trường hợp như sau:

- Sau khi rút tiền tại quầy ATM trong vòng 15 phút nếu bị cướp giật, mất cướp sẽ được chi trả tối đa 3.000.000đ/vụ và không quá 9.000.000đ/năm.

- Nếu chủ thẻ sử dụng thẻ để thanh toán vé đi du lịch ( chuyến đi cá nhân ) trong chuyến đi bị mất cắp, mất trộm các tư trang cá nhân ( điện thoại, máy tính, máy ảnh ...) thì dịch vụ bảo hiểm sẽ thanh toán chi phí mua máy móc bị mất tương đương... và không quá mức trách nhiệm tối đa.

- Nếu chủ thẻ tham gia dịch vụ bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc thương tật thì bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm tối đa ( 10.000.000đ) hoặc theo mức độ thương tật theo tỉ lệ thương tật của bộ tài chính. 

 

Nội dung chi tiết xem tại đây: /Images/userfiles/59/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o.pdf

                                         :/Images/userfiles/59/files/truyen%20(1).pdf


Bài viết khác