Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 Đại học Khóa 1 ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ đào tạo đại học khóa 1 các ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai  về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí  học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ Đại học Khóa 1 Ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai.
  2. Mức thu:

- Học phí:  690.000 đồng/sv/tháng  ( 3.450.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

            - Học phí học cải thiện điểm D, học lại:  1,5 lần học phí lần 1.

            - Lệ phí cấp bằng, vỏ bằng: 230.000 đồng/sv.

     

 

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ đào tạo đại học khóa 1 các ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai  về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí  học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ Đại học Khóa 1 Ngành Kế toán, Kinh tế, Quản lý đất đai.
  2. Mức thu:

Học phí:  690.000 đồng/sv/tháng  ( 3.450.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

            - Học phí học cải thiện điểm D, học lại:  1,5 lần học phí lần 1.

            - Lệ phí cấp bằng, vỏ bằng: 230.000 đồng/sv.

Nọi dung chi tiết xem tại đây:/Images/userfiles/59/files/TBHP%20K1.docx


Bài viết khác