Thông báo BHYT

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An thông báo cho tất cả  học sinh, sinh viên Đại học K2, Cao Đẳng khoá 11 về việc thu thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác năm học 2015 - 2016 như sau:

            1. Những HSSV đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng là gia đình hộ nghèo; cận nghèo; thân nhân sỹ quan, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội; thân nhân công an;...... còn hạn sử dụng , không đăng ký tham gia BHYT năm học 2015-2016 tại Trường ĐH Kinh Tế Nghệ An thì phô tô thẻ BHTY năm 2015 còn thời hạn sử dụng. Những HSSV thuộc nhóm đối tượng này được trả lại tiền đã nạp để mua BHYT khi nhập học.

             2. Ban cán sự lớp thu và  lập danh sách những HSSV đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng này nộp về phòng Tài chính - Kế toán nhà trường trước ngày  30 tháng 09 năm 2015.

               Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An thông báo cho tất cả  học sinh, sinh viên Đại học K2, Cao Đẳng khoá 11 về việc thu thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác năm học 2015 - 2016 như sau:

            1. Những HSSV đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng là gia đình hộ nghèo; cận nghèo; thân nhân sỹ quan, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội; thân nhân công an;...... còn hạn sử dụng , không đăng ký tham gia BHYT năm học 2015-2016 tại Trường ĐH Kinh Tế Nghệ An thì phô tô thẻ BHTY năm 2015 còn thời hạn sử dụng. Những HSSV thuộc nhóm đối tượng này được trả lại tiền đã nạp để mua BHYT khi nhập học.

            2. Ban cán sự lớp thu và  lập danh sách những HSSV đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng này nộp về phòng Tài chính - Kế toán nhà trường trước ngày  30 tháng 09 năm 2015.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây:/Images/userfiles/23/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o.doc


Bài viết khác