Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí  học kỳ 2 năm học 2017- 2018 như sau: Đối tượng thu: Sinh viên hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, Địa điểm thu:  tại Phòng Tài chính – Kế toán; Thời gian thu:  Tất cả các ngày làm việc trong tuần. Bắt đầu từ ngày 22/01/2018 đến 28/02/2018.

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên các hệ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp  về việc nộp  học phí và các khoản lệ phí  học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ đại học, cao đẳng, trung cấp  .
  2. Mức thu học phí

            -   Hệ đại học ( đại học chính quy, đại học liên thông chính quy):

+  Học theo niên chế:  690.000 đồng/sv/tháng  ( 3.450.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

            +  Học theo tín chỉ:    215.000 đồng/tín chỉ.

        -  Hệ cao đẳng ( cao đẳng chính quy, cao đẳng liên thông chính quy):   550.000 đồng/sv/tháng   ( 2.750.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

       -  Hệ trung cấp :       480.000 đồng/sv/tháng   ( 2.400.000 đồng /sv/kỳ 5 tháng ).

      - Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

     -  Học Ngành 2: học phí bằng học phí học ngành 1.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây: /Images/userfiles/59/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20HK%202%20n%c4%83m%20h%e1%bb%8dc%202017-2018.doc


Bài viết khác