Thông báo học phí kỳ 2 năm học 2015-2016

- Căn cứ Nghị  định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục Đại học trong các cơ sở đào tạo công lập ;

- Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

- Căn cứ vào kế hoạch học tập của các khóa học năm học 2015 – 2016.

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên đại học Khóa 1, 2; Cao đẳng khóa 9, 10, 11; Trung cấp K38  về việc nộp  học phí  học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Thông báo học phí Cao đẳng Khóa 9 :/Images/userfiles/23/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20K9.doc

Thông báo học phí Đại học Khóa 1, CĐ Khóa 10, 11; Trung cấp K38: /Images/userfiles/23/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20K1%2c%20K10%2c%20K11.doc

Thông báo học phí Đại học Khóa 2: /Images/userfiles/23/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20Kh%c3%b3a%202.doc

 


Bài viết khác