Thông báo học phí và các khoản thu khác học kỳ 1 năm học 2016-2017

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy  về việc nộp  học phí  học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy.
  2. Mức thu: 

a.  Học phí.

-   Hệ đại học:

+  Học theo niên chế: 670.000 đồng/sv/tháng   ( 3.350.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

+  Học theo tín chỉ:     215.000 đồng/tín chỉ

-  Hệ cao đẳng:         540.000 đồng/sv/tháng   ( 2.700.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

-  Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

-  Học Ngành 2: học phí bằng học phí học ngành 1.

b. Các khoản thu khác.

-  Vệ sinh phòng học, giấy thi….: 150.000 đồng/sv/năm học.

-  Tiền ký túc xá:      + Tầng 1, 2: 700.000 đồng/tháng/phòng.

                 

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy  về việc nộp  học phí  học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy.
  2. Mức thu: 

a.  Học phí.

-   Hệ đại học:

+  Học theo niên chế: 670.000 đồng/sv/tháng   ( 3.350.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

+  Học theo tín chỉ:  215.000 đồng/tín chỉ

-  Hệ cao đẳng:         540.000 đồng/sv/tháng   ( 2.700.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

-  Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

-  Học Ngành 2: học phí bằng học phí học ngành 1.

b. Các khoản thu khác.

-  Vệ sinh phòng học, giấy thi….: 150.000 đồng/sv/năm học.

-  Tiền ký túc xá:      + Tầng 1, 2: 700.000 đồng/tháng/phòng.

                                    + Tầng 3, 4: 600.000 đồng/tháng/phòng.

-  Tiền BHYT :          458.000 đồng/sv/năm. ( Bắt buộc 100% sinh viên tham gia theo Luật BHYT. Trường hợp sinh viên có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác nộp bản photo thẻ còn hạn cho Phòng Tài chính – Kế toán để được miễn khoản nộp này)

Nội dung chi tiết sinh viên xem tại đây:/Images/userfiles/23/files/H%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20n%c4%83m%20h%e1%bb%8dc%202016-2017%20(1).doc


Bài viết khác