Thông báo nhận lại tiền BHYT nộp nhập học đầu năm

Căn cứ vào thông báo nộp thẻ BHYT đối tượng khác năm học 2015-2016.

Căn cứ vào danh sách sinh viên nộp thẻ đối tượng khác cho Phòng Tài chính Kế toán đúng quy định, đúng thời hạn.

Nay Thông báo cho các sinh viên khóa 2, khóa 11 đã có thẻ BHYT  thuộc đối khác, không tham gia BHYT tại trường đã nộp tiền khi nhập học đầu năm đến Phòng Tài chính Kế toán để nhận lại tiền.

Thời gian nhận tiền: Vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Danh sách nhận lại tiền xem tại đây: /Images/userfiles/23/files/Tr%e1%ba%a3%20l%e1%ba%a1i%20BHYT.xls

 


Bài viết khác