Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ngày hội gia đình" năm 2015 chào mừng ngày Gia đình Việt Nam

- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn hoạt động của LĐLĐ Tỉnh Nghệ An;

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động quý II của BCH Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An

- Căn cứ kết quả cuộc họp Ban chấp hành công đoàn mở rộng ngày 16 tháng 4 năm 2015, Ban nữ công trường Đại học Kinh tế Nghệ An triển khai kế hoạch hoạt động chào mừng ngày "Gia đình Việt Nam - 28/6" như sau:


Bài viết khác