kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Thực hiện Hướng dẫn của Sở Công an tỉnh Nghệ An, về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:


Bài viết khác