KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ 2017

Căn cứ Kế hoạch số 411 KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 28 tháng 4 năm 2017 của BCH Tỉnh đoàn Nghệ An về việc tổ chức Chương trình Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017. 

TỈNH ĐOÀN  NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

***

Số: 356 KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Vinh, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2017

---------------------------------

      Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 - 2017; Căn cứ Kế hoạch số 411 KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 28 tháng 4 năm 2017 của BCH Tỉnh đoàn Nghệ An về việc tổ chức Chương trình Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017. Ban Thường vụ đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 với những nội dung sau:

       Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới.

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

      1. Mục đích

      - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương, đơn vị.

      - Thông qua các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 để đổi mới phong trào tình nguyện, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện về nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng thực hành xã hội.

      2. Yêu cầu.

      - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè phải là hoạt động thiết thực, hiệu quả, thể hiện dấu ấn, hình ảnh tình nguyện của thanh niên. Chiến dịch phải tạo được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền và hưởng ứng sâu rộng trong thanh niên và toàn xã hội cùng tham gia.

       - Các hoạt động cần tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh; tập trung các mô hình, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

          II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

          1. Thời gian: Tham gia chiến dịch hè năm 2017 trong 10 ngày (từ ngày 05/7/2017 đến 15/7/2017)

          2. Địa điểm:  Xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

          3. Nội dung:

          - Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: Chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật trồng cỏ, Chăn nuôi trâu bò, làm đường giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, dạy văn hóa hè, sinh hoạt hè cho thiếu nhi…

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Cấp trường:

         - Thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt chương trình. Đoàn trường là bộ phận thường trực tổ chức thực hiện.

         - Đề xuất, tham mưu Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện tạo điều kiện về kinh phí và phối hợp với các Khoa, Phòng ban chức năng của trường tổ chức thực hiện cho hoạt động của đội Thanh niên tình nguyện cấp trường.

         - Vận động các nguồn tài trợ chương trình, hỗ trợ tối đa các điều kiện làm việc cho tình nguyện viên.

          - Đoàn trường thành lập 01 đội TNTN gồm có 30 thành viên (gồm có cán bộ giảng viên và HSSV) trực tiếp tham gia Chiến dịch tình nguyện hè tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp.

                   2. Yêu cầu đối với các tình nguyện viên

          - Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, có kinh nghiệm tham gia các hoạt động tình nguyện, có tinh thần kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của chương trình và tự nguyện đăng ký tham gia.

          - Tích cực tham gia thực hiện các nội dung và thời gian theo quy định của đội hình tình nguyện ở địa bàn.

                   - Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các tình nguyện viên khác cùng hoàn thành nhiệm vụ.

          3. Công tác phối hợp:

          - Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp bố trí cán bộ lái xe 4 chỗ đưa đại diện đoàn trường, Hội sinh viên đi tiền trạm vào ngày 28/6/2017 và bố trí xe 35 chỗ ngồi đưa đón đội thanh niên tình nguyện đi tham gia chương trình. (Xuất phát ngày 05/7/2017, đón đoàn về ngày 16/5/2017)

          - Phòng y tế phối hợp cung ứng một số loại thuốc men cần thiết cho đội thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện chương trình.

          - Phòng Quản trị thiết bị phối hợp cho đoàn trường mượn 01 bộ máy chiếu di động (máy chiếu, dây nguồn, dây cáp và màn chiếu di động)  để phục vụ cho công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật Chăn nuôi và Lâm nghiệp tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp.

          IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

          - Xây dựng và ban hành kế hoạch tháng 6/2017.

          - Thực hiện nhiệm vụ trong 10 ngày từ 05/7/2017 đến 15/7/2017.

          - Trở về trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày 16/7/2017.

          + Chế độ, thông tin, báo cáo: Đội TNTN thường xuyên báo cáo với Ban chỉ đạo về tình hình công việc, đồng thời lưu giữ những hình ảnh, clip để làm tư liệu.

          + Sau khi kết thúc chương trình, đội TNTN báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động và hồ sơ khen thưởng (sẽ có hướng dẫn cụ thể sau) lên BTV đoàn trường.

          Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình Chiến dịch tình nguyện hè năm 2017. Ban Thường vụ Đoàn trường kính mong Đảng ủy, BGH và Phòng chức năng của nhà trường quan tâm tạo điều kiện để Đoàn thanh niên, Hội sinh viên hoàn thành tốt chương trình.

          Thông tin chung về chương trình đăng tải tại:

  • Website: http://dhktna.edu.vn/
  •  Facebook: Đoàn trường đại học Kinh tế Nghệ An.

                               Sinh viên Đại học kinh tế Nghệ An./.

Nơi nhận:

- Tỉnh đoàn Nghệ An (B/c)

- BTK HSV Tỉnh (B/c);

- Ban ĐKTHTN (B/c)

- Đảng ủy, BGH (B/c);

- Đội TNTN  (Th/hiện).

- Lưu VP.

TM. BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Dương Xuân Thao

 

 

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 


Bài viết khác