Tổ chức thành công Seminar: "Thiết kế bài giảng E-Learning học phần Kỹ năng mềm trên nền tảng LMS của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An”

Sáng ngày 05/06/2023, tại phòng họp tầng 3 nhà E, Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tổ chức seminar cấp bộ môn với chủ đề: "Thiết kế bài giảng E-Learning học phần Kỹ năng mềm trên nền tảng LMS của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An", do ThS. Phan Thị Hoa thực hiện. Thành phần tham dự gồm đại diện Phòng Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, các giảng viên trong Tổ bộ môn Quản trị, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, cùng các giảng viên quan tâm.

Nội dung seminar tập trung vào giới thiệu học phần Kỹ năng mềm, tổng quan các nội dung lý thuyết về E-Learning và LMS. Xây dựng các bài giảng E-Learning học phần Kỹ năng mềm trên nền tảng LMS của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Ngoài ra, tạo môi trường để trao đổi kiến thức chuyên môn, là nơi để giảng viên chia sẻ những thông tin kinh nghiệm, hạn chế và giải pháp trong quá trình xây dựng bài giảng E- Learning.

Kết luận tại seminar, ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng, Trưởng bộ môn Quản trị đánh giá cao nội dung và mong muốn các giảng viên trong tổ rút kinh nghiệm để phục vụ việc dạy học trong thời gian tới. Tổng kết seminar, Th.S Hoàng Thị Thúy Hằng kết luận buổi học thuật đã tổ chức thành công khi đáp ứng được các tiêu chí chuyên môn và hàm lượng khoa học.


Bài viết khác