Tổ chức thành công seminar về Xây dựng các chủ đề bài đánh giá A1 và Chuyên đề mời thỉnh giảng

          Ngày 13 tháng 10 năm 2023, Tổ Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức thành công seminar với chủ đề “Xây dựng các chủ đề bài đánh giá A1 và chuyên đề mời thỉnh giảng cho học phần Kinh tế vĩ mô theo CTĐT mới”.

          Tham dự seminar có đại diện lãnh đạo Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh và các cán bộ, giảng viên trong Khoa.

          Seminar đã được tổ chức chu đáo, đúng quy định. Chương trình seminar đã bám sát kế hoạch, đảm bảo các nội dung cụ thể như:

  • Giới thiệu về đề cương chi tiết học phần Kinh tế vĩ mô theo CTĐT mới;
  • Giới thiệu các phương pháp kiểm tra/đánh giá học phần Kinh tế vĩ mô theo CTĐT mới;
  • Đề xuất các chủ đề để sinh viên thực hiện bài đánh giá A1 (làm việc nhóm và thuyết trình) nhằm đạt được chuẩn đầu ra của học phần Kinh tế vĩ mô;
  • Gợi ý một số chuyên đề để mời thỉnh giảng cho học phần Kinh tế vĩ mô theo CTĐT mới;
  • Tham luận và thảo luận với các thành viên tham gia;
  • Tổng kết nội dung.

          Nội dung seminar có hàm lượng khoa học cao, phù hợp với thực tế nhu cầu của giảng viên tổ bộ môn kinh tế, góp phần giúp các giảng viên trong bộ môn hiểu rõ hơn về các căn cứ và cách thức để xây dựng các chủ đề phù hợp phục vụ việc đánh giá bài A1 đạt được chuẩn đầu ra của học phần mình giảng dạy cũng như cách chọn các chuyên đề phù hợp để mời thỉnh giảng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và gây được sự quan tâm, hứng thú đối với người tham dự.

          Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các giảng viên, Ban tổ chức seminar đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị cụ thể như sau:

  • Các giảng viên giảng dạy học phần Kinh tế vĩ mô tham khảo các chủ đề đề xuất, căn cứ vào thực tiễn giảng dạy để đưa các chuyên đề cho sinh viên chọn lựa làm bài đánh giá A1.
  • Đưa các chuyên đề mời thỉnh giảng vào đề cương chi tiết học phần Kinh tế vĩ mô để làm cơ sở mời thỉnh giảng cho học phần.
  • Hoàn thiện mẫu đánh giá quá trình làm việc nhóm để sử dụng làm cơ sở đánh giá tiến trình (bài A1).

          Kết luận seminar, Ths. Lê Thị Xuân - Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tổng kết đánh giá cao chất lượng nội dung seminar và yêu cầu phía tổ bộ môn cũng như các giảng viên trong tổ bộ môn cần tiếp tục nghiên cứu để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu các học phần thuộc Tổ bộ môn Kinh tế trong thời gian tới.

          Seminar “Xây dựng các chủ đề bài đánh giá A1 và chuyên đề mời thỉnh giảng cho học phần Kinh tế vĩ mô theo CTĐT mới” đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu của Tổ Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An./.

Khoa KT-QTKD.


Bài viết khác