Tổ chức thành công seminar với chủ đề: "Rà soát đề cương tín chỉ môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương"

          Sáng ngày 29/9/2022 tại hội trường nhà B, tổ Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tổ chức thành công seminar với chủ đề: "Rà soát đề cương tín chỉ môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương" do giảng viên, ThS. Hồ Thị Hằng thực hiện. Nội dung bao gồm tổng quan các chuẩn đầu ra của ngành kinh tế, khái quát nội dung đề cương tín chỉ Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương và tham luận, thảo luận nhằm thống nhất những tồn tại trong đề cương tín chỉ. 

          Một số hình ảnh trong buổi seminar:

 

 

 

 

Khoa KT-QTKD


Bài viết khác