Thông báo tổ chức học đáp ứng chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học

 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐĐHKTNA v/v chuẩn đầu ra các ngành trình độ Đại học ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp phải đạt chuẩn trình độ tin học văn phòng tương đương B, trình độ tiếng anh đạt 400 TOEIC điểm.

Để đạt chuẩn đầu ra Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo triển khai thực hiện như sau:

1. Tổ chức các lớp học

Mỗi lớp học bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, thi tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  khoảng 25-30 sinh viên, sinh viên căn cứ vào lịch để học tập và thi sát hạch đạt chuẩn.

a. Môn Tiếng anh: Đối với sinh viên Khoá 7

Học vào ngày 24/02, 25/02, 03/03, 04/03, 10/03, 11/03, 17/03 và 18/03.

Buổi sáng vào 7h, chiều 13h45 phút. Thời lượng 60 tiết.

b. Môn Tin học: Đối với sinh viên Khoá 8

+ Đợt 1: Học vào ngày 24/02, 25/02, 03/03, 04/03, 10/03, 11/03, 17/03 và 18/03.

Buổi sáng vào 7h, chiều 13h45 phút. Thời lượng 60 tiết.

+ Đợt 2: Học vào ngày 24/03, 25/03, 31/03, 01/04, 07/04, 08/04, 14/04 và 15/04.

Buổi sáng vào 7h, chiều 13h45 phút. Thời lượng 60 tiết.

+ Đợt 3: Học vào ngày 21/04, 22/04, 05/05, 06/05, 12/05, 13/05, 19/05 và 20/05.

Buổi sáng vào 7h, chiều 13h45 phút. Thời lượng 60 tiết.

2. Điều kiện được miễn

Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra môn Ngoại ngữ có các chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ do các trung tâm uỷ quyền của hội đồng Anh và Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ cấp đạt ở các mức điểm như sau thì được công nhận và được miễn học.

Alte

Council of Europe (CEF)

Ucles

Ielts

Toeic

Toefl

Level 1-2

A2-B1

KET/PET

3.5-4.0

400

450/133

Những sinh viên trong diện được miễn nạp chứng chỉ photo công chứng về phòng Quản lý đào tạo (Thầy Toàn) trước ngày 14 / 03 / 2023.

3. Lệ phí:

- Lệ phí học: 350.000đ/sinh viên/môn

- Yêu cầu các sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./

 

 

File thông báo: Xem tại đây

Danh sách lớp tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 7: Xem tại đây

Danh sách lớp tin học chuẩn đầu ra Khoá 8: Xem tại đây

 


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
3 Tin học CĐR Khoá 8 23.3389 Tải file
1 Thông báo 457.8418 Xem nội dung file
2 Tiếng anh CĐR Khoá 7 416.0732 Tải file

Bài viết khác