Đề cương ôn tập học phần: Cây ăn quả (Lớp ĐHLT CQ Khoa học cây trồng K1)

  1. Khi bón phân cho cây cam quýt chúng ta dựa trên cơ sở khoa học nào? Hiện nay, ở địa phương anh/chị đang áp dụng lượng phân bón, kỹ thuật bón như thế nào cho cây cam quýt?
  2. Tại sao trong vườn quả cần thiết trồng cây thụ phấn? Tiêu chuẩn của giống được chọn làm cây thụ phấn trong vườn quả?
  3. Trong sản xuất hiện nay có những phương thức nhân giống chuối nào? Trình bày kỹ thuật trồng vườn chuối mới?
  4. Để trồng cam quýt tốt nên chọn đất trồng như thế nào? Trình bày kỹ thuật làm đất trồng cam quýt hiện nay ở địa phương anh/chị đang áp dụng?
  5. Phân tích đặc điểm thực vật học của cây dứa? Qua nhữngđặc điểm đó có thể đề xuất các biện pháp kỹ thuật phù hợp để mỗi bộ phận sinh trưởng phát triển tốt?
  6. Để xây dựng vùng trồng cây ăn quả cần dựa trên những căn cứ nào? Phân tích những nguyên tắc cơ cấu giống và loài cây ăn quả trong vườn, trong nông trại?
  7. Hãy phân tích đặc điểm thực vật học của bộ rễ cây cam quýt? Để bộ rễ cây cam quýt phát triển tốt chúng ta nên chon đất và làm đất như thế nào?
  8. Kỹ thuật trồng hồng năng suất cao, phẩm chất tốt?
  9. Phân tích cơ sở khoa học của kỹ thuật nhân giống xoài bằng phương pháp ghép? Trình bày kỹ thuật nhân giống xoài bằng phương pháp ghép?

Bài viết khác