Đề cương ôn thi môn trắc địa ảnh Đại học khóa 2 – ngành Quản lý đất đai – Hệ liên thông

                   ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TRẮC ĐỊA ẢNH

ĐẠI HỌC KHÓA 2 – NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI – HỆ LIÊN THÔNG

 

Câu 1: Trình bày Khái niệm ảnh đo? Từ đó cho biết ảnh đo có các yếu tố cơ bản nào?

Câu 2: Khái niệm về phép chiếu xuyên tâm? Trình bày và phân tích một số tính chất và định lý cơ bản trong phép chiếu xuyên tâm?

Câu 3: Trình bày và phân tích quan hệ tọa độ giữa điểm trên ảnh và điểm trên mặt đất?

Câu 4: Trình bày các loại ảnh đơn trong chụp ảnh hành không? Những quan hệ tọa độ trên ảnh đơn?

Câu 5: Tỷ lệ ảnh trên ảnh đơn được tính như thế nào?

Câu 6: Trình bày các phương pháp nhìn lập thể?

Câu 7: Trình bày khái niệm điều vẽ ảnh hàng không?

Câu 8: Các dấu hiệu điều vẽ ảnh? Đối tượng điều vẽ? Điều vẽ ngoài trời và điều vẽ trong phòng?

                                                                                                Vinh, ngày 10 tháng 04 năm 2016

                                                                                                                   GIẢNG VIÊN

                                                                                                               Trương Quang Ngân


Bài viết khác