Đề cương ôn tập môn cây trồng đại cương lớp ĐHLT QLĐĐ K2

1. Hãy trình bày kỹ thuật trồng ngô đạt năng suất cao?

2. Hãy phân tích yêu cầu ngoại cảnh của cây ngô? Qua những yêu cầu về ngoại cảnh này anh/chị rút ra được ý nghĩa gì đối với sản xuất ngô?

3. Hãy phân tích đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây ngô? Cho biết những yêu cầu ngoại cảnh ở từng thời kỳ đó?

4. Hãy phân tích đặc điểm thực vật học của bộ rễ ngô? Để bộ rễ ngô sinh trưởng tốt cần chọn đất và làm đất như thế nào?

5. Hãy phân tích thời kỳ quyết định số hạt lúa trên bông? Để tăng số hạt lúa trên bông, anh/chị cần tác động biện pháp kỹ thuật gì?

6. Hãy phân tích những yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh của cây lúa? Cho biết những căn cứ để sắp xếp thời vụ trồng lúa hợp lý? Hiện nay ở địa phương anh chị đang áp những thời vụ trồng lúa nào?

          7. Hãy cho biết đặc tính thực vật học và các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây lạc?

8. Phân tích cơ sở khoa học để bố trí thời vụ và mật độ khoảng cách trồng lạc? Hãy cho biết thời vụ và mật độ khoảng cách trồng lạc ở địa phương anh/chị hiện nay?

9. Kỹ thuật trồng mía tơ đạt năng suất cao?

10. Hãy phân tích giá trị kinh tế của cây mía? Để cây mía sinh trưởng tốt chúng ta cần làm đất đạt được tiêu chuẩn như thế nào?

11. Lợi ích của việc để mía gốc? Kỹ thuật xử lý và chăm sóc mía gốc?

          12. Cho biết đặc điểm của các loại búp chè? Để tăng năng suất và chất lượng chè búp chúng ta nên hái như thế nào?

13. Phân tích đặc điểm thực vật học của mầm chè? Qua những đặc điểm này, chúng ta đã áp dụng kỹ thuật gì trong trồng chè nguyên liệu hiện nay?


Bài viết khác