Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Nuôi trồng thủy sản

1.  Hiện nay đang áp dụng những hình thức nuôi trồng thủy sản nào? Cho biết ưu nhược điểm của các hình thức nuôi đó?

2. Hiện nay ở nước ta đang có những hệ thống nuôi thủy sản nào?Cho biết ưu nhược điểm của từng hệ thống nuôi đó?

3. Hãy trình bày các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cá?

4. Hãy trình bày các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của tôm?

5. Hãy trình bày những đặc điểm chung về hình thái bên ngoài của cá?

6. Hãy trình bày đặc điểm sinh học của một số loài cá nuôi phổ biến hiện nay ở tỉnh Nghệ An?

7. Hãy trình bày đặc điểm sinh học của loài giáp xác nuôi?

8. Hãy cho biết ảnh hưởng của các yếu tố vật lý môi trường ao nuôi đến nuôi trồng thủy sản?

9. Hãy cho biết ảnh hưởng của các yếu tố thủy hóa môi trường ao nuôi đến nuôi trồng thủy sản?

10. Hãy cho biết ảnh hưởng của các yếu tố thủy sinh môi trường ao nuôi đến nuôi trồng thủy sản?

11. Thế nào là thức ăn tự nhiên? Liệt kê các loại thức ăn tự nhiên và ý nghĩa của chúng?

12. Biện pháp phát triển cơ sở thức ăn tự nhiên?

13. Thế nào là thức ăn nhân tạo? Để nâng cao hiệu quả của thức ăn nhân tạo chúng ta cần tuân thủ nguyên lý sử dụng như thế nào?

14. Các kỹ thuật quản lý chế độ ăn trong nuôi trồng thủy sản?

15. Trình bày quy trình kỹ thuật nuôi cá nước tĩnh? Kỹ thuật nuôi này có ưu nhược điểm gì?

16. Hãy tính mật độ và tỷ lệ thả cho các loài cá thả trong công thức nuôi ghép giữa cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, chép, trôi, rohu và Mrigan? Biết rằng cá mè trắng là nuôi chính và năng suất nuôi đạt 06 tấn/ha/năm.

17. Hãy cho biết nguyên nhân của hiện tượng bọ nước phát triển quá mạnh? Đề xuất biện pháp phòng tránh hiện tượng này?

18. Thế nào là hiện tượng nở hoa của nước? Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa?

19. Nguyên nhân của hiện tượng nước bị hóa axit? Biện pháp phòng ngừa hiện tượng này?

20. Trình bày quy trình kỹ thuật nuôi cá nước chảy năng suất cao?

21. Trình bày kỹ thuật nuôi cá trong ruộng lúa đạt hiệu quả kinh tế cao?

Khi tiến hành nuôi cá ruộng lúa sẽ xảy ra một số mâu thuẫn. hãy nêu những mâu thuẫn đó và cách giải quyết?

22. Thuận lợi và khó khăn trong nuôi cá lồng bè? Trình bày kỹ thuật nuôi cá lồng bè đạt năng suất cao?

23. Trình bày kỹ thuật nuôi cá lóc nhím  trong bể xi măng đạt năng suất cao?

24. Trình bày quy trình kỹ thuật nuôi lươn không bùn?

25. Trình bày kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao?

26. Trình bày kỹ thuật nuôi tôm sú đạt hiệu quả kinh tế cao?

27. Trình bày kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trăng đạt hiệu quả kinh tế cao?

28. Trình bày kỹ thuật nuôi cua thương phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao?

29. Thuốc và nguyên tắc dùng thuốc trong nuôi trồng thủy sản?

30. Trình bày một số loại bệnh phổ biến ở cá nuôi hiện nay? Biện pháp phòng chống với các loại bệnh này?


Bài viết khác