Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Công nghệ sinh học đại cương

                       HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP

MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG – NGÀNH THÚ Y, KHÓA 2

1. Hãy trình bày biểu hiện của gen?

2. Điều khiển hoạt hóa của gen bằng “tạm ngừng” sinh tổng hợp mARN diễn ra như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

3. Điều khiển biểu hiện của gen bằng chất kìm hãm? Cho ví dụ minh họa?

4. Tại sao nói: Tế bào là kho lưu trữ thông tin và là đơn vị tiến hóa? Cho ví dụ minh chứng?

5. Hãy phân tích hướng khai thác các đặc trưng cơ bản của tế bào trong tạo giống cây trồng?

6. Hãy cho biết những ứng dụng của công nghệ nuôi cấy mô tế bào?

7. Hãy trình bày các giai đoạn trong quy trình nhân giống vô tính invitro?

8. Thế nào là ADN tái tổ hợp? Để tạo ADN tái tổ hợp chúng ta tiến hành như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

9. Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm và cấu tạo của virut? Virut có những hình dạng cơ bản nào?

10. Hãy trình bày chu kỳ sinh sản của virut ký sinh ở vi khuẩn?

11. Để phòng chống bệnh virut công nghệ sinh học đã đề ra những chiến lược như tế nào? Hãy phân tích những chiến lược đó?

12. Hãy phân tích vai trò sinh hóa của enzyme? Cho ví dụ minh họa cụ thể?

13. Hãy phân tích một số đặc tính quan trọng của enzyme? Cho ví dụ minh họa?

14. Hãy phân tích các điều kiện hoạt hóa tối ưu của enzyme? Cho ví dụ minh họa cụ thể?

15. Tại sao trong công nghiệp sản xuất nước ngọt hiện nay chúng ta lại sử dụng bằng công nghệ lên men? Hãy cho biết các loại enzyme được sử dụng trong sản xuất nước ngọt?

16. Vì sao nói Các protein là những phân tử phức tạp nhất trong thiên nhiên?

17. Sinh khối vi sinh vật là gì? Hiện nay có những loại sinh khối nào? Để thu được sinh khối vi sinh vật thì con người làm như thế nào?

18. Quá trình lên men cần có những điều kiện gì? Trình bày quá trình lên men rượu trắng và rượu vang?

19. Các ưu điểm và hạn chế của nuôi cấy tế bào động vật có vú?  

20. Nuôi cấy tế bào động vật có những khó khăn gì? Cho ví dụ?

21. Nuôi cấy tế bào động vật có những ứng dụng gì? Cho ví dụ cụ thể?

22. Nêu các ứng dụng cụ thể của tế bào gốc.

23. Nêu các phương pháp chuyển gen chủ yếu ở động vật?


Bài viết khác