Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp "Kế toán thực tế nâng cao"

Lế khai giảng lớp "Kế toán thực tế nâng cao" được tổ chức vào hồi 8h00, thứ 7, ngày 06/04/2019

Địa điểm: Hội trường nhà B (tầng 3).

Sau lễ khai giảng Khoa sẽ triển khai một số nội dung liên quan đến chương trình đào tạo khóa học "Kế toán thực tế nâng cao".

Vậy Ban chủ nhiệm khoa trân trọng kính mời toàn thể cán bộ giảng viên nhà trường cùng về tham dự và thông báo để các em sinh viên khóa 2, khóa 3, các học viên ngoài trường đã đăng ký khóa học biết để dự lễ khai giảng.

Trân trọng!

BCN KHOA KẾ TOÁN PHÂN TÍCH THÔNG BÁO:

Lế khai giảng lớp "Kế toán thực tế nâng cao" được tổ chức vào hồi 8h00, thứ 7, ngày 06/04/2019

Địa điểm: Hội trường nhà B (tầng 3).

Sau lễ khai giảng Khoa sẽ triển khai một số nội dung liên quan đến chương trình đào tạo khóa học "Kế toán thực tế nâng cao".

Vậy Ban chủ nhiệm khoa trân trọng kính mời toàn thể cán bộ giảng viên nhà trường cùng về tham dự và thông báo để các em sinh viên khóa 2, khóa 3, các học viên ngoài trường đã đăng ký khóa học biết để dự lễ khai giảng.

Trân trọng!


Bài viết khác