Hội thảo khoa học quốc gia 2024

          Với mục đích chia sẻ kết quả nghiên cứu; tạo cơ hội hợp tác giữa nhà khoa học; viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp; Căn cứ vào sự đồng ý tham gia đồng tổ chức Hội thảo của các trường, viện: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế và Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chủ trì tổ chức hội thảo Quốc gia với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.

          Thời gian tổ chức: Ngày 10 tháng 4 năm 2024.

          Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51- Đường Lý Tự Trọng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

          Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

          Đơn vị đồng tổ chức:

- Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;

- Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

- Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề Hội thảo

- Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục.

- Phát triển chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

- Chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

- Hợp tác giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp vì mục tiêu tăng trưởng xanh.

- Nguồn nhân lực trong nền kinh tế số nhằm đáp ứng phát triển bền vững.

- Chuyển đổi số trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

- Mô hình đầu tư bền vững, kinh doanh tuần hoàn.

- Phát triển tài chính xanh, đầu tư xanh.

- Net Zero – Chuyển dịch xanh.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và các đơn vị đồng chủ trì rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia viết bài của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nội dung, thể thể, quyền lợi xin mời truy cập: THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO QUỐC GIA

Tin bài: Ban truyền thông

 

 


Bài viết khác