Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về văn phòng - thống kê cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

          Nhằm nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ công chức, viên chức trong tình hình mới, sáng ngày 06/12/2022, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về văn phòng - thống kê cho cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn. Dự lớp bồi dưỡng có: Ông Trần Quốc Chung - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Ông Ngô Trí Cương - Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ; lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có: TS. Trương Quang Ngân - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trường Nhà trường; các thầy/cô là trưởng/phó các phòng, khoa, trung tâm; các cán bộ, giảng viên và hơn 100 học viên tham dự.

          Phát biểu tại buổi khai mạc, Ông Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: công tác Văn phòng - thống kê là một trong những yếu tố then chốt tác động sâu rộng đến hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; công tác văn phòng - thống kê giữ vai trò quan trọng trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chất lượng công tác của văn phòng có ảnh hưởng rất quan trọng đến công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, việc tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ văn phòng là hết sức cần thiết, giúp công chức làm công tác văn phòng nắm bắt, cập nhật, trao đổi kinh nghiệm thực tế để phục vụ tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo.

Ông Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

          Lãnh đạo Sở yêu cầu các học viên chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu kiến thức, kỹ năng; sắp xếp thời gian, tập trung nghe đầy đủ các chuyên đề. Chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, góp phần thực hiện có chất lượng các nội dung chương trình bồi dưỡng.

TS. Trương Quang Ngân - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chào mừng

          TS. Trương Quang Ngân - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chào mừng các học viên là cán bộ, công chức cấp xã về tập huấn tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là cơ sở giáo dục đại học công lập, đào tạo nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng ứng dụng; là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và cả nước. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn từ cơ bản đến chuyên sâu cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy, huấn luyện sẽ chuyển tải đến các học viên những kiến thức mới, các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ công chức, viên chức trong tình hình mới.

ThS. Nguyễn Thị Thảo - giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An truyền đạt nội dung tập huấn cho học viên

          Lớp tập huấn là nơi để các học viên có cơ hội trao đổi, thảo luận và làm sâu sắc thêm nhiều hơn nữa các nội dung liên quan đến văn phòng, hành chính văn phòng, công tác thống kê. Đặc biệt, các học viên sẽ được trang bị về các kĩ năng, kiến thức về công tác soạn thảo văn bản, quản lý và lưu trữ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả của công chức, viên chức trong công tác.

          Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 06/12 đến ngày 11/12/2022), 107 học viên gồm các cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn đã được các giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An truyền đạt 4 chuyên đề cơ bản về: Văn bản quản lý Nhà nước; Quản trị văn phòng; Về thống kê cấp xã; và Công tác văn thư lưu trữ.

ThS. Trần Thị Vân Diên - giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An truyền đạt nội dung chuyên đề Quản trị văn phòng cho học viên

          Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Văn phòng - thống kê; đồng thời nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ quy trình, thủ tục trong lĩnh vực Văn phòng tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao nhận thức, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, trong công tác Văn phòng - thống kê.

Tin bài: Ban truyền thông


Bài viết khác