NAUE - Khai mạc Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức cấp xã về lĩnh vực Nông nghiệp và Nông thôn mới năm 2023

          Thực hiện Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nghệ An năm 2022; Công văn số 2580/BNV-ĐT ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025.

           Sáng ngày 24/8/2023, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức cấp xã về lĩnh vực Nông nghiệp và Nông thôn mới năm 2023Dự khai mạc và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có: Ông Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện các phòng chuyên môn Sở Nội vụ. Về phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có: Tiến sĩ Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Các thầy cô là Trưởng các đơn vị và giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Khoa Khoa học cơ bản. Đặc biệt là sự có mặt của 234 anh chị học viên là Lãnh đạo UBND và công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Nông thôn mới trên địa bàn các huyện Yên Thành, Tân Kỳ, Tương Dương, Nghĩa Đàn và Thanh Chương của tỉnh Nghệ An.

Khai mạc Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức cấp xã về lĩnh vực Nông nghiệp và Nông thôn mới năm 2023

          Phát biểu tại Lễ khai mạc, Ông Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh, công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Nông thôn mới là bộ phận quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đạo tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ vừa là nhiệm vụ vừa là quyền lợi của mỗi cán bộ, công chức. Khóa tập huấn được tổ chức 04 ngày (từ ngày 24-27/8/2023), để cập nhật kiến thức chuyên ngành, nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như của địa phương. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều hành phát triển kinh tế- xã hội ở các địa phương trong giai đoạn mới.

          Phó Giám đốc Sở cũng yêu cầu các đồng chí là cán bộ, công chức cấp xã, phải phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, chấp hành đầy đủ nội quy của lớp học, đặc biệt là thời gian lên lớp. Cố gắng ghi chép đầy đủ, cuối khóa làm bài thu hoạch đạt kết quả tốt. Kết quả học tập của các đồng chí sẽ được gửi về địa phương.

Ông Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phát biểu khai mạc

          Khóa bồi dưỡng là cơ hội để các cán bộ, công chức củng cố thêm kỹ năng, kiến thức cũng như góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. Đây sẽ là một trong những kiến thức rất cơ bản, quan trọng và thiết thực giúp cho cán bộ, công chức cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được giao.

Tiến sĩ Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, phát biểu Khai mạc Lớp tập huấn

          Đội ngũ giảng viên trực tiếp lên lớp là những giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm nhiều năm trong công tác giảng dạy của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Các chuyên đề được biên soạn bởi các giảng viên có kinh nghiệm; chương trình, tài liệu được xây dựng công phu, nghiêm túc, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của lớp bồi dưỡng, đảm bảo tính khoa học, cập nhật, cân đối giữa các chuyên đề và thời gian tổ chức bồi dưỡng, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho học viên.

TS. Hồ Thị Hiền - Trưởng khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh chia sẽ chuyên đề “Nâng cao năng lực tiếp cận và phân tích, đánh giá thị trường tiêu thụ nông sản”

          Ngay sau Lễ khai giảng, TS. Hồ Thị Hiền đã chia sẻ nội dung cơ bản về chuyên đề “Nâng cao năng lực tiếp cận và phân tích, đánh giá thị trường tiêu thụ nông sản”. Các cán bộ công chức lớp bồi dưỡng đã rất hào hứng, tập trung lắng nghe và trao đổi thảo luận sôi nổi.

TS. Đinh Văn Tới - Giám đốc Trung tâm hợp tác và Phát triển đào tạo khai mạc chương trình

Các học viên nghiêm túc, chăm chú lắng nghe những chia sẽ từ các giảng viên NAUE

Tin bài: Ban truyền thông