Trường Đại học Kinh tế Nghệ An: Tuần sinh hoạt Công dân - sinh viên mang lại kiến thức bổ ích cho Tân sinh viên

          Chào mừng các Tân sinh viên K10 chuẩn bị năm học mới, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa học từ 05/9- 08/9/2023.

          Thực hiện Hướng dẫn số 4337/HD-BGD-ĐT-GDCTHSSV ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên trong các cơ sở đạo tạo. Sáng ngày 05/9/2023, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức khai mạc Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa đợt 1 cho gần 500 Tân sinh viên Khóa 10.

          Dự khai mạc có TS. Trương Quang Ngân – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng/phó các phòng, khoa, trung tâm; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên và gần 500 tân sinh viên K10 tham dự chương trình.

          TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời chào mừng và chúc thành công đến Tân sinh viên của lãnh đạo Nhà trường; giới thiệu chung về Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Giới thiệu về tầm nhìn, sứ mệnh, những thành tích đã đạt được, cấu trúc hiện hành và định hướng phát triển của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời chào mừng đến các bạn Tân sinh viên

          Tuần sinh hoạt công dân cung cấp cho Tân sinh viên đầy đủ thông tin về quá trình phát triển của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (NAUE); phổ biến phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2025), phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2023 - 2024 và nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đồng thời tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nhằm nâng cao hiểu biết và tăng cường nhận thức chính trị cho Tân sinh viên.

Tân sinh viên nghe TS. Trương Quang Ngân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu định hướng phát triển của nhà trường

Các Tân sinh viên chăm chú lắng nghe phổ biến thông tin Nhà trường

          Khi tham gia vào tuần sinh hoạt định hướng sẽ giúp cho các tân sinh viên hiểu rõ được quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên thông qua việc phổ biến các quy chế, quy định về công tác đào tạo, công tác sinh viên, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật... Đồng thời, giới thiệu các đơn vị chức năng, đoàn thể trong trường nhằm đáp ứng sự phát triển toàn diện của tân sinh viên. Các tân sinh viên sẽ được trang bị các phương pháp, kỹ năng cơ bản để phục vụ việc học tập hiệu quả tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Nghị lực của chàng Tân sinh viên ngành Công nghệ thông tin 

          Trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” các tân sinh viên sẽ học tập được rất nhiều điều bổ ích, giúp mở rộng thêm kiến thức của mình về xã hội, về đất nước ta trong tình hình hiện nay. Đồng thời cũng hướng mỗi tân sinh viên phải chấp hành tốt những nội quy, quy chế của nhà trường, pháp luật của nhà nước để trở thành những công dân tốt, có ích cho sự phát triển đi lên của nước ta trong thời kỳ hội nhập. Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2023 - 2024 được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, sinh viên sẽ viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

Tin bài: Ban truyền thông