Trợ lý quản lý sinh viên và giáo vụ khoa

 

Họ và tên: NGUYỄN DUY ĐỊNH

Học hàm- học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0917.668.568

Email: dinhnguyenduy81@gmail.com

Địa chỉ: Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An


Bài viết khác