Tổ chức đoàn thể

   

TỔ CÔNG ĐOÀN

TỔ NỮ CÔNG

Đ/c: Lê Phương

Chức vụ: Tổ trưởng tổ công đoàn

                 Tổ trưởng tổ nữ công

Điện thoại: 0912.363.622

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN

1. Đ/c Trần Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Bí thư

SĐT: 0916.285.989

2. Đ/c Nguyễn Thị Song Hương

Chức vụ: Phó bí thư 

SĐT: 0944.389.292

3. Đ/c Mạnh Thị Thảo

Chức vụ: Ủy viên BCH

SĐT: 0932.362.457

4. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thương

Chức vụ: Ủy viên BCH

SĐT: 0778.567.875

5. Đ/c Nguyễn Như Hoàng Anh

Chức vụ: Ủy viên BCH

SĐT: 0372.171.922

6. Đ/c Lê Thị Hiền

Chức vụ: Ủy viên BCH

SĐT: 0396.872.574

7. Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Ủy viên BCH

SĐT: 0869.817.910


Bài viết khác