Khoa Kế toán - Kiểm toán giảng dạy khóa bồi dưỡng năng lực quản trị tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập

          Sáng ngày 02/3/2023, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị tài chính cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2023. Chương trình nhằm để cung cáp các kiến thức chuyên sâu về cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiêp công lập, công tác quản lý và sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập, công tác công khai tài chính, quy trình quản lý và kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập về giáo duc. nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý các các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. Cập nhật hệ thống văn bản liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài sản công, hệ thống văn bản và công tác kế toán liên quan đến các khoản thu,chi tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

          Khóa bồi dưỡng cho đối tượng 100 học viên là thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. ThS. Phạm Đức Giáp - Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trao đổi, chia sẻ với học viên 5 chuyên đề:

1. Quy trình, thủ tục và phương pháp mua sắm tài sản công bằng các nguồn tài chính tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập;

2. Quy trình, thủ tục và phương pháp xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công bằng các nguồn lực tài chính tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập;

3. Công tác quản lý và phân phối kết quả tài chính (trích lập quỹ) của đơn vị theo Nghj định 60;

4. Công tác quản lý thuế giá trị gia tang, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập;

5. Quy trình quản lý hồ sơ dự án đầu tư công và kiểm tra công tác kế toán, tài chính”.

          Các chuyên đề đã cung cấp các kỹ năng cần thiết trong công tác quản lý đội ngũ, đồng thời đặt ra nhiều tình huống, vấn đề thực tiễn đã và đang là những khó khăn, vướng mắc, điểm mới, điểm thay đổi mà đội ngũ cán bộ quản lý cần được tháo gỡ, cần nhận thức đầy đủ hơn để thực hiện theo đúng quy định. 

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến

 

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phát biểu ý kiến

 

ThS. Phạm Đức Giáp, Trưởng Khoa KT-KT trao đổi cùng các học viên

 

Bà Võ Thị Thanh Bình - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cùng các học viên

 

Không khí tại bàn nhận tài liệu tập huấn

 

Tin bài: Nguyễn Hoa


Bài viết khác