Seminar "Bàn về kỹ năng tổ chức công tác kế toán xã"

           Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023, Bộ môn Kế toán tổ chức seminar để thảo luận các vấn đề về kỹ năng tổ chức công tác kế toán xã theo tinh thần của thông tư 70/2019/TT- BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã phục vụ cho đợt tập huấn kế toán chuyên sâu kế toán ngân sách xã.

1. Tên Seminar: Bàn về kỹ năng tổ chức công tác kế toán xã.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- 14h ngày 31/10/2022

- Hội trường tầng 3, nhà A, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

3. Đánh giá tóm tắt kết quả

Làm rõ các vấn đề về tổ chức công tác kế toán xã theo thông tư 70/2019-TT- BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

- Xây dựng Slide bài giảng cho đợt tập huấn kế toán chuyên sâu ngân sách xã.


Bài viết khác