Sinh viên khoa Kế toán- Phân tích được tập huấn về sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới

Sáng ngày 26/1/2018, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức chương trình tuyên truyền bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản cho sinh viên. Tham gia chương trình có hơn 1 nghìn sinh viên khoa Kế toán tham gia. Chương trình đã mang lại nhiều ý nghĩa và hiệu quả thiết thực, giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe sinh sản và góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng giới, phát triển bền vững.

Sáng ngày 26/1/2018, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức chương trình tuyên truyền bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản cho sinh viên. Với mục đích tuyên truyền để sinh viên hiểu rõ hơn về quyền của phụ nữ; phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực về giới trong cộng đồng. thúc đẩy sự quan tâm của nữ sinh trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Cô giáo ThS. Nguyễn Thị Mai Anh- BTV Đảng ủy- Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo

Thầy giáo ThS. Nguyễn Quốc Sơn- Trưởng phòng Công tác sinh viên phát biểu khai mạc

Chương trình cũng tập trung vào việc vận động mọi người, đặc biệt là nam sinh cùng tôn trọng phụ nữ; lên án các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em... Tham gia chương trình có hơn 1 nghìn sinh viên khoa Kế toán- Phân tích tham gia. Chương trình đã mang lại nhiều ý nghĩa và hiệu quả thiết thực, giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe sinh sản và góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng giới, phát triển bền vững.

Tin bài, ảnh: Nguyễn Hùng


Bài viết khác