Thông báo kế hoạch điều động nhân lực tổng vệ sinh toàn trường

Thực hiện theo sự chỉ đạo của BCH Đảng ủy; Ban Giám hiệu nhà trường tại Hội nghị giao ban tháng 10/2014, về việc triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. Phòng Quản trị thiết bị phối hợp với phòng Công tác HS-SV, Đoàn thanh niên lên kế hoạch lao động tổng vệ sinh toàn trường theo các nội dung và thời gian cụ thể như sau:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                      Vinh, ngày 07 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

V/v Điều động nhân lực tổng vệ sinh toàn trường.

     Kính gửi:              - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

- CÁC PHÒNG, KHOA, TỔ BỘ MÔN, TRUNG TÂM...

Thực hiện theo sự chỉ đạo của BCH Đảng ủy; Ban Giám hiệu nhà trường tại Hội nghị giao ban tháng 10/2014, về việc triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. Phòng Quản trị thiết bị phối hợp với phòng Công tác HS-SV, Đoàn thanh niên lên kế hoạch lao động tổng vệ sinh toàn trường theo các nội dung và thời gian cụ thể như sau:

I. Về nội dung công việc:

Triển khai tổng vệ sinh toàn bộ nhà làm việc (Nhà A) của các phòng khoa, tổ bộ môn, các giảng đường B - C - D, Hội trường A - Thư viện, Trung tâm NN-TH, khu nhà nội trú Ký túc xá và khuôn viên trường.

Cụ thể: Quét mạng nhện, lau chùi nền nhà, cầu thang hành lang, tẩy các vết bẩn kẹo cao su, giấy dán trên tường, cửa sổ - cửa đi, quét vôi gốc cây xanh.

II. Về bố trí , điều động nhân lực và thời gian triển khai:

1. Tổng vệ sinh tất cả văn phòng làm việc: Thời gian 7 giờ 30 phút,  Sáng thứ 6 ngày 10/10/2014

- Những thành viên làm việc tại phòng, khoa, tổ thuộc đơn vị nào thì triển khai tổng vệ sinh tại đơn vị đó (Bao gồm vệ sinh cả phòng làm  việc và hành lang trước, sau)

- Điều động bổ sung 1 lớp học sinh để vệ sinh hệ thống hành lang, cầu thang phía ngoài, phòng họp Ban giám hiệu, phòng truyền thống, phòng hiệu trưởng, hiệu phó theo thời gian trên. (Do Chị Thao và Chị Sương mở phòng hướng dẫn, quản lý tài sản, chỉ đạo đôn đốc kiểm tra)

2. Tổng vệ sinh các giảng đường Nhà B; Nhà C; Nhà D; Nhà E, Thời gian 10 giờ 25 phút (Tiết 5),  Sáng thứ 6 ngày 10/10/2014.

- Học sinh học ở giảng đường nào thì tự vệ sinh ở giảng đường đó và theo sự phân công của Phòng Công tác HS-SV (Lưu ý: Để công việc đạt hiêu quả cao mỗi lớp chỉ nên cử ra 10 em ở lại để làm vệ sinh, những em tham gia vệ sinh lần này sẽ được lớp lập danh sách gửi phòng Công tác HS-SV để được miễn giảm lao động trong lần tiếp theo)

- Tổ hội trường chịu trách nhiệm mở phòng, quản lý tài sản + Phòng Công tác HS-SV và giáo viên chủ nhiệm các lớp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc,  kiểm tra kết quả, chất lượng công việc (những phòng học nào không có lịch học trong buổi đó thì bộ phận quản lý giảng đường tại khu vực đó tự làm công tác vệ sinh)

3. Tổng vệ sinh nhà Thư viện + Hội trường A + Nhà giáo dục thể chất:   Thời gian 7 giờ 30 phút,  Sáng thứ 6 ngày 10/10/2014

Điều động 1 lớp (Bộ phận Thư viện + Bộ phận quản lý Hội trường và Câu lạc bộ cầu lông chịu trách nhiệm mở phòng, hướng dẫn, quản lý tài sản phối hợp thực hiện + giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo, đôn đốc,  kiểm tra)

4. Tổng vệ sinh khu nội trú Ký túc xá; Thời gian 7giờ 30 phút,  Sáng thứ 6 ngày 10/10/2014

Điều động lực lượng Sinh viên tại chỗ ở trong khu ký túc xá (Đ/c: Hoàng Quốc Sơn; Nguyễn Thị Thu Hương chịu trách nhiệm bố trí, hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát đôn đốc kiểm tra.)

5. Tổng vệ sinh khuôn viên trường; Thời gian 14 giờ 30 phút,  Chiều thứ 6 ngày 10/10/2014

Điều động 01 lớp: (Đ/c: Nguyễn Quang Hải phụ trách bố trí hướng dẫn)

6. Quét vôi gốc cây xanh toàn bộ khuôn viên trường và ký túc xá: Thời gian 7 giờ 30 phút,  Sáng thứ 6 ngày 10/10/2014

- Do đoàn trường điều động bố trí nhân lực, vật tư, dụng cụ và kiểm tra đôn đốc chất lượng công việc hiệu quả.

Chú ý: Sau khi quét vôi cho gốc cây xong phải tiến hành vệ sinh vôi rơi vãi lên cây xung quanh và nền sân (nếu có).

III. Dụng cụ vệ sinh cần mua sắm trang bị thêm bao gồm:

- Chổi cán dài quét trần, mạng nhện:    12 cái

- Chổi đót:                                         12 cái

- Chổi trện:                                         12 cái

- Chổi lau nền nhà:                              06 cái

- Nước lau kính                                  02 chai

- Xô tôn xách nước:                            06 cái

* Ghi chú:

-  Đối với Học sinh, sinh viên bố trí mỗi lớp khi đi lao động cần mang theo dụng cụ gồm: Mỗi lớp 2kg giẻ rách + 5 dụng cụ để cạo tẩy vết kẹo cao su, giấy dán trên tường, trên cửa...(khuyến khích các lớp tự trang bị thêm dụng cụ lao động để có hiệu quả công việc được tốt hơn) .       

- Đoàn trường; Phòng công tác HS-SV; Phòng Quản trị thiết bị và giáo viên chủ nhiệm các lớp được phân công phối hợp chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra chung.                               

- Phòng Công tác HS-SV chịu trách nhiệm sắp xếp, bố trí, phân công lao động cụ thể cho từng lớp theo thời gian trên (Có danh sách kèm theo)

- Đ/c: Nguyễn Quang Hải chịu trách nhiệm nhận và quản lý các loại dụng cụ trên đồng thời bố trí phân bổ cho mỗi lớp 1/3  số lượng dụng cụ trong một buổi lao động.

- Đ/c: Nguyễn Đình Song (CB Y tế) thường xuyên có mặt trong thời gian trên để chỉ đạo kiểm tra giám sát quá trình vệ sinh đảm bảo đúng theo yêu cầu.

- Chị: Nguyễn Thị Yến (Nhân viên vệ sinh) Lau chùi vệ sinh toàn bộ các công trình vệ sinh sạch sẽ sau khi hoàn tất các nội dung công việc trên.

Vậy: Kính đề nghị Ban giám hiệu nhà trường cho phép Phòng Quản trị - Thiết bị phối hợp với Phòng công tác Học sinh-Sinh viên, Đoàn trường bố trí điều động nhân lực Cán bộ CNV, Giáo viên chủ nhiệm các lớp và HS-SV triển khai lao động tổng vệ sinh toàn trương theo nội dung và thời gian trên./.

BAN GIÁM HIỆU    PHÒNG ĐÀO TẠO    PHÒNG CT-HSSV     ĐOÀN TRƯỜNG     PHÒNG QT - TB

                 (đã ký)                  (đã ký)                      (đã ký)                    (đã ký)                     (đã ký)

          Nguyễn Xuân Lai      Tăng Văn Tân         Nguyễn Quốc Sơn      Lê Viết Vinh          Nguyễn Thế Hải


Bài viết khác