Nghị quyết Hội nghị thường kỳ BCH Đảng bộ tháng 1/2017

               ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VINH                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                 ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

     *                                                                                              Vinh, ngày 05 tháng 01 năm 2017

               Số:/192/TB/Đ.ủy

                                                                                  THÔNG BÁO

                                                              về Nghị quyết Hội nghị thường kỳ BCH Đảng bộ

                                                                Kính gửi:    -  Các đ/c Đảng ủy viên

                                                                                  -  Các Chi ủy, Chi bộ

                                                                                  - Các tổ chức đoàn thể

         Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2017 BCH Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã họp phiên thường kỳ, tại kỳ họp các đồng chí ủy viên đã nghe và thảo luận kiểm điểm Nghị quyết từ tháng 11 năm 2016 đến nay và định hướng công tác tháng 01, tháng 02/2016 do đồng chí Phó bí thư Ngô Xuân Thành thay mặt thường vụ trình bày.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận BCH đã quyết nghị một số vấn đề sau:

 1. Tán thành như dự thảo đánh giá về công tác Đảng và lãnh đạo hoạt động chuyên môn, doàn thể của Đủng bộ từ tháng 11 năm 2016 đến nay cả ưu điểm và tồn tại.
 2. Định hướng lãnh đạo của Đảng bộ trong tháng 01 và tháng 02 năm 2017:
  1. Công tác xảy dựng Đảng:
 • Lãnh đạo chăm lo đời sổng vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng viên và người lao động đón tết, vui xuân an toàn, tiết kiệm.
 • Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, giao tuyên giáo Đảng ủy triển khai (hoàn thành trước 20/01/2017).
 • Chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội công đoàn, đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường, dự kiến vào đầu quý II năm 2017.
  1. Lãnh đạo công tác chuyên môn:
 • Chỉ đạo thi và chấm thi học phần cho các khóa đào tạo nghiêm túc, đúng quy chế
 • Chi đạo các khoa, bộ môn phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Tài chính - Ke toán đổi chiếu, tính giờ giảng cho giảng viên học kỳ 1, năm học 2016-2017.
 • Tổ chức đón tết Đinh dậu 2017 vui tươi, an toàn, tiết kiệm:

+ Chi trả các khoản tiền lương, tiền quà tết... cho cán bộ, giảng viên và người lao động trước khi nghỉ tết và chuẩn bị quyết toán tài chính năm 2016.

+ Lãnh đạo đảm bảo trật tự, an ninh quốc phòng và tổ chức trực bảo vệ trong kỳ nghi têt.
+ Tổ chức đón giao thừa tết Đinh dậu 2017 tại trường.

 • Tổ chức sơ kết đào tạo theo học chê tín chỉ.
 • Rà soát công tác luân chuyển cán bộ và chuyển đổi vị trí việc làm nhân viên các bộ phận; giáo vụ các khoa năm 2017.
 • Tổ chức tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016, phương hướng giải pháp tuyển sinh năm 2017.
 • Đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nhà trường theo các văn bản chỉ đạo của các cấp (phổ biến, quán triệt lại các văn bản, chỉ thị về: Chấp hành kỷ luật làm việc; cấm rượi, bia, hút thuốc trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa; thực hiện nếp sống văn hóa công sở...).

2.3. Lãnh đạo công tác đoàn thê:

 • Công đoàn:
 • Tổ chức lễ trao quà cho sinh viên nghèo vượt khó (30suất X 300.000đ/suất).
 • Chung tay tết vì người nghèo tặng quà tại phường Hà Huy Tập, xã Hưng Hòa...
 • Phối họp với chuyên môn trao quà tét cho xã Châu Thôn, Qué Phong.
 • Xem xét hỗ trợ tết nguyên đán cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
 • Phối họp với chuyên môn chăm lo đời sống vật chât, tinh thần cho CBCNV trong dịp tết.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017.
 • Đoàn thanh niên:
 • Tiếp tục tuyên truyền, phát động kỳ thi nghiêm túc, chất lượng trong đoàn viên, thanh niên.
 • Đăng cai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống HSSV (09/01/1950 - 09/01/2017).
 • Tiếp tục triển khai chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2016 và xuân tình nguyện năm 2017”.
 • Tổ chức đi trao quà cho các gia đình khó khăn, trẻ em nghèo ở xã Keng Đu, huyện kỳ sơn và tổ chức chương trình phát cháo tình thương tại bệnh viện Nội tiết Nghệ An (dự kiến vào ngày 15/01/2017 với 250 suất).

* Hội CCB.

  Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đã triển khai trong kế hoạch năm 2017.

 Trên đây là nội dung cơ bản của Nghị quyết thường kỷ BCH Đảng bộ tháng 01 năm 2017, các chi bộ trực thuộc triển khai, phổ biến đến tận đảng viên.

      Nơi nhận:                                                                                                                                T/M ĐẢNG UỶ

 • Như trên                                                                                                                             BÍ THƯ ĐÃ KỸ
 • Lưu VP/Đ.ủy                                                                                                                    Dương Xuân Thao

Bài viết khác