Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2023. Phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 11/2023

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2023. Phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 11/2023. Cụ thể như sau:


Bài viết khác