Quyết định về việc phân công phụ trách lĩnh vực công tác, tổ chức đảng, đơn vị đoàn thể, của BTV Đảng uy và UVBCH Đảng bộ Trường khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 195- QĐ/ĐU ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Các chi bộ, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 


Bài viết khác