Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023. Phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 9/2023

Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế Nghệ An ban hành Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023. Phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 9/2023. Cụ thể như sau:

Click vào đây để xem toàn bộ Nghị quyết 


Bài viết khác