CLB Tiếng Anh và Trung tâm Anh Ngữ Aten Nghệ An tặng sách miễn phí cho sinh viên

Sáng ngày 25/5/2016, CLB Tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với trung tâm Anh Ngữ Aten Nghệ An tổ chức chương trình tặng sách Kỹ năng học Tiếng Anh miễn phí cho các sinh viên nhà trường.  


Bài viết khác