Khoa Lý luận chính trị - Đoàn trường tổ chức thành công buổi tọa đàm Sinh viên với nghiên cứu khoa học

      Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, ngày 03/9/2015 Khoa Lý luận chính trị phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức buổi tọa đàm “Sinh viên với nghiên cứu khoa học”.


Bài viết khác