Sôi nổi với hội thi “Sinh viên với văn hóa học đường”

Tối ngày 19/5, Phòng Chính trị công tác HS-SV phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội thi “Sinh viên với văn hóa học đường”. 

 

 


Bài viết khác