Tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế Nghệ An hướng đến 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Sáng ngày 17/4/2015, Đoàn trường phối hợp với phòng Chính trị Công tác HS-SV, Khoa Lý luận chính trị nhà trường  tổ chức tham quan bảo tàng Xô Viết Nghệ - Tĩnh. 


Bài viết khác