Ban Chủ nhiệm khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 TS. GVC. Hồ Thị Hiền

 Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

 Bí thư Chi bộ Khoa KT-QTKD

 Điện thoại: 0913 918 359

 Email: hothihien@naue.edu.vn

 Địa chỉ: P. Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An

ThS. Dương Tiến Dũng

Phó Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Phó Bí thư Chi bộ Khoa KT-QTKD

Bí thư Đoàn trường ĐHKTNA

Điện thoại: 0917 666 907

Email: duongtiendung@naue.edu.vn

Địa chỉ: Xã Hưng Hoà, Tp. Vinh, Nghệ An

 


Bài viết khác