Tổ chức đoàn thể

Tổ Công đoàn

Đ/c: Hồ Thị Hoàng Lương

Chức vụ: Tổ trưởng công đoàn

SĐT: 0913 300 838

Tổ nữ công

Đ/c: Lê Thị Xuân

Chức vụ: Tổ trưởng nữ công

SĐT: 0913 511 828

Ban chấp hành Liên Chi đoàn

1. Đ/c: Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Bí thư

SĐT: 0948 852 886

2. Đ/c: Hồ Thị Hằng

Chức vụ: Phó Bí thư

SĐT: 0368 757 868


Bài viết khác