Buổi Seminar về phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

            Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển đầy biến động, buổi Seminar về "Phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân Nghệ An trong giai đoạn hiện nay" đã diễn ra thành công vào ngày 29 tháng 03 năm 2024 tại Phòng hội thảo khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (E3.5). Seminar được tổ chức bởi Tổ Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, với sự tham gia của các chuyên gia là các giảng viên chuyên ngành kinh tế.

            Thành phần tham gia seminar gồm có: TS. Hồ Thị Hiền - Trưởng Khoa Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; ThS. Lê Thị Xuân - Tổ trưởng Tổ Kinh tế, ThS. Trần Thị Thanh Hường – Báo cáo viên - Giảng viên Tổ Kinh tế cùng các giảng viên trong tổ bộ môn.

Buổi seminar đã tập trung vào các nội dung chính sau:

            - Trình bày về vai trò của kinh tế tư nhân và kinh tế tư nhân tại Nghệ An,

            - Phân tích thực trạng kinh tế tư nhân Nghệ An hiện nay,

            - Đề xuất giải pháp hỗ trợ kinh tế tư nhân Nghệ An phát triển trong thời gian tới,

            - Trao đổi các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân đang triển khai và đề xuất giải pháp thực hiện trong tương lai.

            Tham luận của ThS. Lê Thị Mỹ Tâm về "Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" đã đặt vấn đề buổi thảo luận thêm sâu sắc và mang tính xây dựng. Cô đã nêu rõ các thách thức và cơ hội mà kinh tế tư nhân đang đối mặt, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tăng cường sức cạnh tranh.

            Trong ý kiến thảo luận, các giảng viên tham gia đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình về tình hình kinh tế tư nhân ở Nghệ An và cả nước. Điều này đã làm cho buổi seminar trở nên sôi động và hữu ích hơn.

            Cuối cùng, buổi seminar đã khép lại với sự thống nhất và nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của các chính sách và sự hỗ trợ từ Nhà nước trong quá trình này. Buổi seminar không chỉ là một sự kiện khoa học, mà còn là một cơ hội để cộng đồng học thuật gặp gỡ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội ở tỉnh Nghệ An và cả nước./.

Ban Tổ chức.


Bài viết khác