Chương trình học thuật "Kỹ năng soạn thảo văn bản"

Thực hiện chương trình năm học 2014 – 2015 của nhà trường về việc nghiên cứu khoa học của khoa, ngày 31/3/2015  Khoa Cơ sở - Cơ bản, tổ Luật – Văn bản tổ chức chương trình học thuật “Kỹ năng soạn thảo văn bản” về dự và chỉ đạo có đồng chí Ngô Xuân Thành P.Bí thư Đảng uỷ, Đ/c Nguyễn Thị Mai Anh TV Đảng uỷ - P. Hiệu trưởng nhà trường, trưởng, phó các Phòng, Khoa và gần 200 cán bộ giảng viên tham gia chương trình học thuật.

Thực hiện chương trình năm học 2014 – 2015 của nhà trường về việc nghiên cứu khoa học của khoa, ngày 31/3/2015 được sự nhất trí của Đảng uỷ, BGH, Ban Chủ nhiệm Khoa Cơ sở - Cơ bản, tổ Luật – Văn bản tổ chức chương trình học thuật “Kỹ năng soạn thảo văn bản” về dự và chỉ đạo có đồng chí Ngô Xuân Thành P.Bí thư Đảng uỷ, Đ/c Nguyễn Thị Mai Anh TV Đảng uỷ - P. Hiệu trưởng nhà trường, trưởng, phó các Phòng, Khoa và gần 200 cán bộ giảng viên tham gia chương trình học thuật.

Cô giáo ThS. Phan Thị Thanh Bình   Tổ trưởng tổ Luật - Văn bản Khai mạc chương trình học thuật

Đại diện Đảng uỷ, BGH, cán bộ, giảng viên tham gia chương trình học thuật

Đây là hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp cho cán bộ giảng viên trong toàn trường hiểu và soạn thảo các văn bản có liên quan theo đúng qui định hiện hành, đặc biệt giúp cho chúng ta phân biệt được cách trình bày văn bản của các tổ chức như văn bản của Đảng, văn bản quản lý nhà nước, văn bản Đoàn thanh niên…

Tinh thần tập trung của chương trình

Cô giáo:  Lê Thị Yến P. Khoa Kế toán Phân tích trao đổi ý kiến về các tiêu chuẩn văn bản

Thầy giáo: ThS Đinh Chung Thành cán bộ phòng Thanh tra KT&KĐCLGD trao đổi một số vấn đề về văn bản

Trong thời gian 3 giờ, 02 giảng viên Nguyễn Thị Kim Dung và Trần Thị Vân Diên đã truyền tải các nội dung rất bổ ích, thiết thực và ý nghĩa, không khí của chương trình luôn lôi cuốn và thú hút các thành viên lắng nghe theo dõi, ghi chép nghiêm túc và hăng say, có khoảng 100 câu hỏi và ý kiến được đặt ra cho 02 giảng viên diển giải.

Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Dung - Trần Thị Vân Diên thuyết trình chương trình học thuật

Qua chương trình học thuật này đã giúp cho các cán bộ giảng viên hiểu và thực hiện trình bày soạn thảo các văn bản đúng theo qui đinh hiện hành. Đặc biệt thầy giáo Ngô Xuân Thành P. Bí thư đảng uỷ có ý kiến chỉ đạo yêu cầu tổ Luật – Văn bản biên soạn một bộ mẫu các văn bản liên quan chuẩn gửi các Phòng,  Khoa để nghiên cứu thực hiện đúng theo mẫu qui định. 

Một số hình ảnh của chương trình học thuật

Tin bài - Ảnh: Viết Vinh 


Bài viết khác