kế hoạch làm việc của đoàn kiểm tra kết quả thực hiện XD PTTD bảo vệ ANTQ năm 2014

Căn cứ kế hoạch số 525/KH-UBND.NC ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An, về việc kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.