Ngành Chăn nuôi

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

Ngành: Chăn nuôi

TT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

 

 

 

Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo 2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh đã tốt nghiệp TPHT.

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

 

 

 

Công khai Biểu mẫu 22 trên Website Trường về điều kiện cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

III

Đội ngũ giảng viên

 

 

 

1TS – 20 Ths – 20 ĐH

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

 

 - Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

 

 

 

Chăm chú nghe giảng; làm bài tập, thảo luận, hoạt động nhóm, thực hành, thực tập theo sự hướng dẫn của giảng viên; tham gia phát biểu, chủ động đưa ra các vấn đề cần giải quyết liên quan đến học phần.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

 

Kiến thức     

- Kiến thức cơ sở ngành: áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành về sinh lý, sinh hoá, di truyền chọn giống, dinh dưỡng gia súc, thú y học, về các nguyên lý sinh học của các kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi... để sử dụng trong học tập, khai thác nghiên cứu chuyên sâu các môn học chuyên ngành.

- Kiến thức chuyên sâu: Có kiến thức chuyên sâu về các nguyên lý sinh học của các kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, kiến thức thú y liên quan đến các bệnh của từng nhóm gia súc kể trên. Để áp dụng khai thác các nguyên lý cơ bản trong việc quản lý, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi theo hướng hợp lý và bền vững.

Kỹ năng  

- Xây dựng được chương trình phát triển chăn nuôi, thực hành tốt các kỹ năng nghề nghiệp thuộc kỹ thuật và công nghệ chăn nuôi thú y với ba nhóm kỹ năng chính là giống, thức ăn và thú y, thực hiện được quy trình chăn nuôi và kiểm soát bệnh tật ở cơ sở sản xuất.
           

- Tổ chức quản lý điều hành một đơn vị sản xuất (trang trại nhỏ lẻ, doanh nghiệp) với các kỹ năng then chốt về quản lý và điều hành công tác giống, dinh dưỡng thức ăn và thú y.

- Xây dựng được mô hình chăn nuôi và đánh giá hiệu quả bền vững của mô hình ở cấp thôn bản.

Ngoại ngữ:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 350 điểm TOEIC trở lên.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

 

 

 

 - Làm việc tại các cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp (sở ban ngành quản lý Nhà nước về chăn nuôi thú y và nông nghiệp)
 - Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chăn nuôi.
 - Các Trường Dạy nghề; Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ có liên quan đến quản lý nông nghiệp và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, các tổ chức triển khai thực hiện các dự án sản xuất chăn nuôi ở cơ sở.


Bài viết khác